Přihlásit do ePortálu

Pro využití online služeb ePortálu ČSSZ je třeba se přihlásit. Identifikace přihlášením zaručuje, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby.
Práce s tiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.

Vyberte si způsob přihlášení.

Identifikace prostřednictvím Národní identitní autority.
Při zadání požadavku „Přihlásit se" dojde k automatickému přesměrování na webový portál eidentita.cz, kde klient zvolí způsob přihlášení a vyplní požadované údaje. Po úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.
Pro úspěšné ověření je nutné zadat souhlas s poskytnutím následujících údajů: Příjmení, Jméno, Datum narození, Místo narození.