Přihlásit do ePortálu

Pro využití online služeb ePortálu ČSSZ je třeba se přihlásit. Identifikace přihlášením zaručuje, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby.
Práce s tiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.

Vyberte si způsob přihlášení.