Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař nebo příslušný orgán ochrany veřejného zdraví ke 14. kalendářnímu dni dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě delší než 14 kalendářních dnů se tiskopis vystavuje nejméně jednou měsíčně (dle § 109 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb.).

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.