Pro OSVČ

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Odhláška z nemocenského pojištění

89 532 17

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ

89 331 6

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

89 324 20

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Vyplnit

89 325 15

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

89 326 16

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ