Pro zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob