Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.

Úpravu vdovských důchodů umožňuje ustanovení § 82a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle tohoto zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. 1. 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy také neměly ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů.

Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. 7. 2006 má žadatelka po manželovi, jehož úmrtí došlo před 1. 1. 1996, na vdovský důchod stále nárok.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 33 kB)