Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti

Tiskopis slouží ke zpětnému uznání data vzniku pracovní neschopnosti delšího než 3 kalendářní dny. Jedná se většinou o případy, kdy se pojištěnec nemohl dostavit ze závažných důvodů včas k lékaři. Pokud by lékař o vzniku pracovní neschopnosti rozhodl sám, bez OSSZ, má se za to, že pracovní neschopnost vznikla pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž byla zjištěna (§ 57 odst. 3 zákon č. 187/2006 Sb.)

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 36 kB)