Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Quebeku - tiskopis QUÉ-RTC 3

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Quebeku, které žádají o český důchod na základě Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku (č. 124/2003 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, která ČSSZ postoupí žádost o důchod k vyřízení, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

Bureau des ententes de sécurité sociale, Régie des rentes du Québec
1055, boul. René-Lévesque est, 13e étage, Montréal (Québec), CANADA H2L 4S5

www.rrq.gouv.qc.ca

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 87 kB)