Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Koreji – tiskopis CZ/KR 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Koreji, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Koreou o sociálním zabezpečení (č. 80/2008 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, která ČSSZ postoupí žádost o důchod k vyřízení, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

National Pension Service, Center for International Affairs
22nd Fl. Namsan Square Bldg., 173 Toegyero, Jung-gu, Seoul 04554, KOREA

www.nps.or.kr

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si prosím i vyplnění formuláře CZ/KR 213.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 193 kB)

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si i vyplnění formuláře CZ/KR 213 svým ošetřujícím lékařem a vyplněný formulář připojte prosím k žádosti o důchod CZ/KR 202.