Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Tiskopis výhradně vystavuje ošetřující lékař nebo příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb).

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.