Osoby samostatně výdělečně činné

Odhláška z nemocenského pojištění

Tiskopisem se OSVČ nebo zahraniční zaměstnanec, odhlašuje z nemocenského pojištění, které je dobrovolné.

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Tiskopisem OSVČ oznamuje zahájení (opětovné zahájení) samostatné výdělečné činnosti na období od 1. 1. 2016.

89 532 17
Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ

Tiskopisem OSVČ hlásí změny nezbytné pro provádění sociálního zabezpečení.

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Tiskopisem OSVČ oznamuje ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.

89 331 5
Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Tiskopisem OSVČ dokládá údaje o zaměstnání, které jsou rozhodné pro posouzení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší.

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Tiskopisem OSVČ dokládá údaje o studiu, které jsou rozhodné pro posouzení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok podávaný osobami samostatně výdělečně činnými.

89 324 19
Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

Tiskopisem se OSVČ přihlašuje k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ.

89 325 11
Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Podáním tiskopisu se OSVČ přihlašuje k účasti na důchodovém pojištění OSVČ na kalendářní roky 2016 a následující.

89 326 14
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

Tiskopisem osoba samostatně výdělečně činná žádá o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Osoby samostatně výdělečně činné - Určení státu pojištění

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení osoby vykonávající souběžně / střídavě zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost v souladu s evropskými koordinačními nařízeními a mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení.

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení OSVČ v souladu s evropskými koordinačními nařízeními a mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení.