Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení podle čl. 16 nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a čl. 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

Tiskopis slouží žadateli o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení podle ustanovení čl. 16 nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a čl. 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, k doplnění informací vztahujících se k situaci žadatele.

Více o institutu určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením naleznete na webu ČSSZ.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopisy k tisku a ručnímu vyplnění: