Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Podáním tiskopisu se OSVČ přihlašuje k účasti na důchodovém pojištění OSVČ na kalendářní rok 2015.

Přihláška je určena především pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost v rozsahu, která nezakládá účast na pojištění, a pro OSVČ vykonávající hlavní činnost, jež potřebují deklarovat účast na pojištění v kalendářním roce, za který ještě nepodaly přehled o příjmech a výdajích.

Předepsaný tiskopis (dle § 48b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.) musí obsahovat kalendářní rok, na který se OSVČ přihlašuje k důchodovému pojištění a údaje, které příslušná OSSZ potřebuje k provádění důchodového pojištění. OSVČ se může k účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce přihlásit kdykoli v jeho průběhu, a v následujícím kalendářním roce za předchozí kalendářní rok nejpozději při podání „Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok", za který se k této účasti přihlašuje.

Pro přihlášku k důchodovému pojištění až v den podání přehledu je možné využít příslušnou část v předepsaném tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok".

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Verze tiskopisu platné pro minulá období