Plná moc zaměstnavatele nebo OSVČ k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ

Zaměstnavatel nebo OSVČ může za pomocí tiskopisu vytvořit plnou moc pro zmocněnce k zastupování při úkonech vůči OSSZ/ČSSZ.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k využívání všech elektronických služeb ČSSZ:

 • zasílání tiskopisů e-Podání ČSSZ (ELDP, HZUPN, NEMPRI, ONZ, POS, PVPOJ),
 • přebírání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců prostřednictvím
  e-Podání DZPDN,
 • zasílání tiskopisů důchodového pojištění,
 • zasílání tiskopisů nemocenského pojištění,
 • využívání služeb ePortálu ČSSZ
  • Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance / Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců
  • Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců (zasílání notifikací)
  • Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro PO/FO – zaměstnavatele
  • Potvrzení o bezdlužnosti PO/FO – OSVČ a zaměstnavatelů
  • Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ
  • Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok.

Plná moc bude sloužit i k ostatním úkonům vůči OSSZ/ČSSZ.

Zmocnění se ovšem nevztahuje na oprávnění činit úkony v rámci případného správního řízení, (v jehož výsledku je vydáváno správní rozhodnutí).

Upozorňujeme, že k pověření fyzické osoby (FO) ke službám ePortálu určeným zaměstnavatelům nebo OSVČ nepostačuje pověření v rámci datových schránek. FO je třeba pověřit prostřednictvím příslušného formuláře (služby pro přihlášené klienty ePortálu) či doložit plnou moc.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

 1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
 2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
 3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
 4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
 5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
 6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 36 kB)

Změny v rozsahu zástupčího oprávnění či zánik zmocnění, jehož vznik byl vůči OSSZ/ČSSZ osvědčen plnou mocí, je nutné sdělit OSSZ/ČSSZ samostatným podáním podepsaným způsobem, se kterým příslušný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky).

Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může v části Informace o klientovi spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce Pověřené subjekty odebrat a na záložce Služby pro správu pověření může vytvořit nové pověření.