Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Zaměstnavatel může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ jakoukoliv fyzickou osobu.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k elektronickým službám. Tiskopisem je možné pověřit jiný subjekt k těmto eSlužbám určeným pro zaměstnavatele:

  • zasílání tiskopisů e-Podání ČSSZ (ELDP, NEMPRI, ONZ, POS, PVPOJ),
  • zasílání tiskopisů důchodového pojištění,
  • zasílání tiskopisů nemocenského pojištění,
  • využívání služeb ePortálu ČSSZ (Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro PO/FO – zaměstnavatele, Potvrzení o bezdlužnosti PO/FO – OSVČ a zaměstnavatelů).

Pokud má zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku, může, po přihlášení k ePortálu ČSSZ, za pomocí stejnojmené služby vytvořit pověření přímo, bez dalšího zásahu referenta OSSZ. Zaměstnavatel jakožto fyzická osoba se může k ePortálu přihlásit také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA).

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 43 kB)

Zaměstnavatel přihlášený k ePortálu ČSSZ může v části Informace o klientovi spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce Pověřené subjekty odebrat a na záložce Služby pro správu pověření může vytvořit nové pověření. Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové.