Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Fyzická osoba nebo OSVČ může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ právnickou osobu.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k vybraným elektronickým službám. Tiskopisem je možné pověřit jiný subjekt k těmto eSlužbám:

 • zasílání tiskopisů e-Podání ČSSZ pro OSVČ (Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti - HZUPN),
 • zasílání dalších tiskopisů určených pro OSVČ,
 • využívání služeb ePortálu určených pro OSVČ
  • Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ
  • Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok
  • Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů,
 • zasílání tiskopisů určených pro fyzické osoby.

Pokud má fyzická osoba nebo OSVČ zpřístupněnu datovou schránku, může, po přihlášení k ePortálu ČSSZ, za pomoci stejnojmenné služby vytvořit pověření přímo, bez dalšího zásahu referenta OSSZ. K ePortálu je možné se přihlásit také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA).

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

 1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
 2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
 3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
 4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
 5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
 6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 37 kB)

Fyzická osoba nebo OSVČ přihlášená k ePortálu ČSSZ může v části Informace o klientovi spravovat vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce Pověřené subjekty odebrat a na záložce Služby pro správu pověření může vytvořit nové pověření. Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové.