Odborné lékařské vyšetření

Tiskopisem podává ve stanovené lhůtě lékař-specialista konkrétního lékařského oboru odborný nález (v rámci komplexního, opakovaného komplexního, cíleného či kontrolního vyšetření), který si u posuzovaného občana (žadatele o dávku či benefit ze systému sociálního zabezpečení, žadatele o status osoby zdravotně znevýhodněné, nebo poživatele dávky či benefitu) vyžádal lékař posudkové služby OSSZ či ČSSZ.

Tiskopis, včetně požadované přílohy, lze podat písemně nebo odeslat prostřednictvím datové schránky ošetřujícího lékaře do datové schránky příslušné OSSZ.

Důležité: Tento zdravotní výkon bude proplacen pouze na základě předchozí objednávky (standardizovaná žádanka), kterou vystavilo oddělení lékařské posudkové služby OSSZ či ČSSZ a je podepsána vedoucím lékařem.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.