Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel plní svoji ohlašovací povinnost vůči plátci důchodu (dle § 41 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.) v případě, kdy k němu do zaměstnání nastoupí poživatel tzv. předčasného starobního důchodu (přiznaného podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb.), který u něj a vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a tak nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu (dle § 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 152 kB)

Podávajícím jsou k dispozici: