Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Služba umožňuje zaměstnavateli sdělit ČSSZ údaje o zaměstnancích (členech statutárního orgánu, prokuristovi, vedoucím organizační složky), kteří budou využívat eSlužby ČSSZ. Jedná se o možnost zasílání automaticky zpracovávaných elektronických formulářů prostřednictvím služby e-Podání, elektronického zasílání ostatních formulářů určených pro zaměstnavatele a využívání příslušných služeb ePortálu.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyplňte požadované údaje.
  4. Sdělení odešlete.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyplňte požadované údaje.
  3. Sdělení odešlete.

Pokud budou zaměstnanci zasílat formuláře prostřednictvím služby e-Podání s uznávaným elektronickým podpisem, pak je třeba uvést údaje o certifikátech (vystaviteli a sériovém čísle), veškeré údaje pak budou zpracovány automaticky.

V případě zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů prostřednictvím datové schránky zaměstnavatele jsou příslušné vazby definovány v souladu s nastavením rozsahu pověření v datové schránce zaměstnavatele. Údaje o zaměstnancích v tomto případě není nutné ČSSZ sdělovat. Služby ePortálu určené pro zaměstnavatele mohou ovšem využívat výhradně osoby oprávněné, pro něž byla datová schránka zřízena, nebo administrátoři datové schránky, nikoliv osoby pověřené.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.