Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)

Služba umožňuje zaměstnavateli pověřit právnickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání automaticky zpracovávaných elektronických formulářů prostřednictvím služby e-Podání, elektronického zasílání ostatních formulářů určených pro zaměstnavatele a využívání příslušných služeb ePortálu.

Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.

Pro využívání služby e-Podání ČSSZ je v případě zasílání e-podání s uznávaným elektronickým podpisem nutné, aby pověřená PO prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k e-Podání ČSSZ (pro pověřenou osobu) sdělila údaje o FO, které budou službu e-Podání ČSSZ využívat, a o certifikátech pro uznávaný elektronický podpis (vystaviteli, sériovém čísle, jménu držitele), popřípadě údaje o uznávané elektronické pečeti.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyplňte požadované údaje.
  4. Pověření odešlete.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyplňte požadované údaje.
  3. Pověření odešlete.

Pokud bude pověřená osoba zasílat formuláře prostřednictvím služby e-Podání s uznávaným elektronickým podpisem, pak je třeba, aby pověřená osoba za pomocí tiskopisu Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) sdělila údaje o certifikátu (vystaviteli a sériovém čísle).

V případě komunikace prostřednictvím datové schránky pověřené osoby jsou příslušné vazby mezi pověřující a pověřenou osobou vytvořeny automaticky, pověřená osoba pak může využívat příslušné eSlužby dle definovaného rozsahu pověření.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.