Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Služba umožňuje pojištěnci pověřit právnickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ/OSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání formulářů (tiskopisů) určených pro pojištěnce a využívání příslušných služeb ePortálu.

U OSVČ je umožněno pověřit k zaslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (včetně možnosti zvolit pověření i k převzetí Vyúčtování).

Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyplňte požadované údaje.
  4. Pověření odešlete.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyplňte požadované údaje.
  3. Pověření odešlete.

V případě komunikace prostřednictvím datové schránky pověřené osoby jsou příslušné vazby mezi pověřující a pověřenou osobou vytvořeny automaticky, pověřená osoba pak může využívat příslušné eSlužby dle definovaného rozsahu pověření.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.