Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Služba umožňuje pojištěnci pověřit fyzickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ/OSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání formulářů (tiskopisů) určených pro pojištěnce a využívání příslušných služeb ePortálu.

U OSVČ je umožněno pověřit k zaslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (včetně možnosti zvolit pověření i k převzetí Vyúčtování).

Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyplňte požadované údaje.
  4. Pověření odešlete.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyplňte požadované údaje.
  3. Pověření odešlete.

Příslušné vazby mezi pověřující a pověřenou osobu budou vytvořeny automaticky, pověřená osoba pak může využívat příslušné eSlužby dle definovaného rozsahu pověření.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.