Plná moc zaměstnavatele nebo OSVČ k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ

Box - Tiskopis

Plná moc zaměstnavatele nebo OSVČ k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ

Zaměstnavatel nebo OSVČ může za pomocí tiskopisu vystavit plnou moc k zastupování při úkonech vůči OSSZ/ČSSZ.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření ke všem eSlužbám ČSSZ.

Plná moc slouží i k ostatním úkonům vůči OSSZ/ČSSZ. Zmocnění se ovšem nevztahuje na oprávnění činit úkony v rámci případného správního řízení (v jehož důsledku je vydáváno správní rozhodnutí).

  1. Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k využívání všech elektronických služeb ČSSZ:
  2. Upozorňujeme, že k pověření fyzické osoby (FO) ke službám ePortálu určeným zaměstnavatelům nebo OSVČ nepostačuje pověření v rámci datových schránek. FO je třeba pověřit prostřednictvím příslušného formuláře (služby pro přihlášené klienty ePortálu) či doložit plnou moc.
  3. Změny v rozsahu zástupčího oprávnění či zánik zmocnění, jehož vznik byl vůči OSSZ/ČSSZ osvědčen plnou mocí, je nutné sdělit OSSZ/ČSSZ samostatným podáním podepsaným způsobem, se kterým příslušný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky).
  4. Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může v části "Informace o klientovi" spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce "Pověřené subjekty" odebrat a na záložce "Služby pro správu pověření" může vytvořit nové pověření.
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se