Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Box - Tiskopis

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Zaměstnavatel může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ jakoukoliv fyzickou osobu.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k elektronickým službám.

  1. Tiskopisem je možné pověřit jiný subjekt k těmto eSlužbám určeným pro zaměstnavatele:
  2. Pokud má zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku, může, po přihlášení k ePortálu ČSSZ, za pomoci stejnojmenné služby vytvořit pověření přímo, bez dalšího zásahu referenta OSSZ. Zaměstnavatel jakožto fyzická osoba se může k ePortálu přihlásit také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA), zaměstnavatel právnická osoba má možnost přihlášení prostřednictvím datové schránky.
  3. Zaměstnavatel přihlášený k ePortálu ČSSZ může v části "Informace o klientovi" spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce "Pověřené subjekty" odebrat a na záložce "Služby pro správu pověření" může vytvořit nové pověření. Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové.
  4. Upozorňujeme, že k tomu, aby fyzická osoba mohla využívat služby ePortálu určené zaměstnavatelům nepostačuje pověření v rámci datových schránek. FO je třeba pověřit prostřednictvím tohoto formuláře (služby pro přihlášené klienty ePortálu) či jinou vhodnou formou. Pověřené fyzické osoby mohou pro přihlášení k ePortálu a využívání služeb zaměstnavatele (v souladu s uděleným oprávněním) používat své vlastní přihlašovací prostředky:
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se