Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Box - Tiskopis

Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Zaměstnavatel může tiskopisem pověřit své zaměstnance (člena statutárního orgánu, prokuristu, vedoucího organizační složky) k eSlužbám ČSSZ.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k elektronickým službám.

  1. Tiskopisem je možné pověřit zaměstnance k těmto eSlužbám určeným pro zaměstnavatele:
  2. Pokud má zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku, může, po přihlášení k ePortálu ČSSZ, za pomocí stejnojmenné služby vytvořit pověření přímo, bez dalšího zásahu referenta OSSZ. Zaměstnavatel jakožto fyzická osoba se může k ePortálu přihlásit také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA), zaměstnavatel právnická osoba má možnost přihlášení prostřednictvím datové schránky.
  3. Zaměstnavatel přihlášený k ePortálu ČSSZ může v části "Informace o klientovi" spravovat jím vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce "Pověřené subjekty" odebrat a na záložce "Služby pro správu pověření" může vytvořit nové pověření. Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové. 
  4. Upozorňujeme, že k tomu, aby zaměstnanec mohl využívat služby ePortálu určené jeho zaměstnavateli nepostačuje pověření v rámci datových schránek. Zaměstnance je třeba pověřit prostřednictvím tohoto formuláře (služby pro přihlášené klienty ePortálu) či jinou vhodnou formou. Zaměstnanec potom bude moci k přihlášení k ePortálu použít přístupové údaje pověřené osoby datové schránky svého zaměstnavatele a využívat příslušné služby ePortálu (Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců).
  5. Určení zaměstnanci mohou pro přihlášení k ePortálu a využívání služeb zaměstnavatele (v souladu s uděleným oprávněním) používat i své vlastní přihlašovací prostředky:
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se