Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Box - Tiskopis

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Fyzická osoba nebo OSVČ může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ právnickou osobu.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k vybraným elektronickým službám.

​​​​​Pokud má fyzická osoba nebo OSVČ zpřístupněnu datovou schránku, může, po přihlášení k ePortálu ČSSZ, za pomoci stejnojmenné služby vytvořit pověření přímo, bez dalšího zásahu referenta OSSZ. K ePortálu je možné se přihlásit také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA).

  1. Tiskopisem je možné pověřit jiný subjekt k těmto eSlužbám:
  2. Fyzická osoba nebo OSVČ přihlášená k ePortálu ČSSZ může v části "Informace o klientovi" spravovat vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce "Pověřené subjekty" odebrat a na záložce "Služby pro správu pověření" může vytvořit nové pověření. Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové.
  3. Pověřené právnické osobě ovšem není umožněno využívat služeb ePortálu za jiný subjekt, umožněno je jen zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů.
  4. Pro využívání služeb ePortálu ČSSZ je tak nutné určit fyzickou osobu (zaměstnance pověřené osoby), která pak bude využívat služby dle rozsahu oprávnění, a to za pomocí vlastních přihlašovacích prostředků:
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se