Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Box - Tiskopis

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Fyzická osoba nebo OSVČ může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ jinou fyzickou osobu.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k vybraným elektronickým službám.

Pokud má fyzická osoba nebo OSVČ zpřístupněnu datovou schránku, může, po přihlášení k ePortálu ČSSZ, za pomoci stejnojmenné služby vytvořit pověření přímo, bez dalšího zásahu referenta OSSZ. K ePortálu je možné se přihlásit také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA).

  1. Tiskopisem je možné pověřit jiný subjekt k těmto eSlužbám:
  2. Fyzická osoba nebo OSVČ přihlášená k ePortálu ČSSZ může v části „Informace o klientovi“ spravovat jí vystavené pověření, tzn., že může pověření na záložce „Pověřené subjekty“ odebrat a na záložce „Služby pro správu pověření“ může nové pověření vytvořit. Editace již vytvořeného pověření pro konkrétní subjekt není možná, pověření se musí nejprve zrušit, a teprve pak je možné vytvořit nové pověření.
  3. Upozorňujeme, že k pověření jiné fyzické osoby (FO) ke službám ePortálu určeným FO nebo OSVČ nepostačuje pověření v rámci datových schránek, jinou FO je třeba pověřit prostřednictvím tohoto formuláře (služby pro přihlášené klienty ePortálu) či jinou vhodnou formou.
  4. Pověřené fyzické osoby mohou pro přihlášení k ePortálu a využívání služeb (v souladu s uděleným oprávněním) používat své vlastní přihlašovací prostředky:
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se