Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Box - Služba

Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Služba umožňuje sdělit údaje o zaměstnancích nebo členech statutárního orgánu, prokuristovi, vedoucím organizační složky, kteří budou oprávněni využívat eSlužby ČSSZ.

  1. Určení zaměstnanci nebo členové statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky budou moci zasílat automaticky zpracovávané elektronické formuláře prostřednictvím služby e-Podání, elektronicky zasílat ostatní formuláře určené pro zaměstnavatele a využívat příslušné služby ePortálu.
  2. Pokud budou zaměstnanci zasílat formuláře prostřednictvím služby e-Podání s uznávaným elektronickým podpisem, pak je třeba uvést údaje o certifikátech (vystaviteli a sériovém čísle), veškeré údaje pak budou zpracovány automaticky.
  3. V případě zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů prostřednictvím datové schránky zaměstnavatele jsou příslušné vazby definovány v souladu s nastavením rozsahu pověření v datové schránce zaměstnavatele. Údaje o zaměstnancích v tomto případě není nutné ČSSZ sdělovat.
  4. Služby ePortálu určené pro zaměstnavatele mohou bez dalšího využívat pouze oprávněné osoby, pro něž byla datová schránka zřízena, nebo uživatel typu likvidátor. Pověřené osoby datové schránky mohou po přihlášení k ePortálu tímto prostředkem využívat služby určené zaměstnavatelům (Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců) jen v souladu s rozsahem oprávnění (sdělený touto službou či tiskopisem), nepostačí jen pověření v systému datových schránek.
  5. Určení zaměstnanci mohou pro přihlášení k ePortálu a využívání služeb zaměstnavatele (v souladu s uděleným oprávněním) používat i své vlastní přihlašovací prostředky:

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.