Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)

Box - Služba

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)

Služba umožňuje zaměstnavateli pověřit právnickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ/OSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání automaticky zpracovávaných elektronických formulářů prostřednictvím služby e-Podání, elektronického zasílání ostatních formulářů určených pro zaměstnavatele a využívání příslušných služeb ePortálu.

  1. Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.
  2. Pro zasílání formulářů e-Podání ČSSZ je v případě odesílání s uznávaným elektronickým podpisem nutné, aby pověřená osoba prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) sdělila údaje o FO, které budou službu e-Podání ČSSZ využívat, a o certifikátech pro uznávaný elektronický podpis (vystaviteli, sériovém čísle, jménu držitele), popřípadě údaje o uznávané elektronické pečeti.
  3. V případě zasílání formulářů e-Podání ČSSZ prostřednictvím datové schránky pověřené osoby není třeba fyzickou osobu určovat, vazba mezi pověřující a pověřenou osobou se vytvoří automaticky.
  4. Pověřené právnické osobě ovšem není umožněno využívat služeb ePortálu za jiný subjekt (zaměstnavatele), umožněno je jen zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů.
  5. Pro využívání služeb ePortálu ČSSZ za pověřujícího zaměstnavatele (např. Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců) je tak nutné určit fyzickou osobu [zaměstnance pověřené osoby, a to za pomocí formuláře Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)], která pak bude využívat služby dle stanoveného rozsahu oprávnění, a to za pomocí vlastních přihlašovacích prostředků:

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.