Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Box - Služba

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Služba umožňuje zaměstnavateli pověřit fyzickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ/OSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání automaticky zpracovávaných elektronických formulářů prostřednictvím služby e-Podání, elektronického zasílání ostatních formulářů určených pro zaměstnavatele a využívání příslušných služeb ePortálu.

  1. Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.
  2. Pro zasílání formulářů e-Podání ČSSZ je v případě odesílání s uznávaným elektronickým podpisem nutné, aby pověřená FO prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) sdělila údaje o certifikátu pro uznávaný elektronický podpis (vystaviteli, sériovém čísle, jménu držitele).
  3. V případě komunikace prostřednictvím datové schránky pověřené osoby jsou příslušné vazby mezi pověřující a pověřenou osobou vytvořeny automaticky, pověřená osoba pak může využívat příslušné eSlužby dle definovaného rozsahu pověření.
  4. Upozorňujeme, že k tomu, aby fyzická osoba mohla využívat služby ePortálu určené zaměstnavatelům nepostačuje pověření v rámci datových schránek. FO je třeba pověřit prostřednictvím této služby (formuláře) či jinou vhodnou formou. 
  5. Pověřené fyzické osoby mohou pro přihlášení k ePortálu a využívání služeb zaměstnavatele (v souladu s uděleným oprávněním) používat své vlastní přihlašovací prostředky:

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.