Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Box - Služba

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Služba umožňuje pojištěnci / OSVČ pověřit právnickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ / OSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání formulářů určených pro pojištěnce / OSVČ a využívání příslušných služeb ePortálu.

  1. V případě komunikace prostřednictvím datové schránky pověřené osoby jsou příslušné vazby mezi pověřující a pověřenou osobou vytvořeny automaticky, pověřená osoba pak může využívat příslušné eSlužby dle definovaného rozsahu pověření.
  2. U OSVČ je umožněno pověřit k zaslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (včetně možnosti zvolit pověření i k převzetí Vyúčtování).
  3. Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.
  4. Pověřené právnické osobě není umožněno využívat služeb ePortálu za jiný subjekt, umožněno je jen zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů.
  5. Pro využívání služeb ePortálu ČSSZ (např. Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok) je tak nutné, aby pověřená PO určila fyzickou osobu (zaměstnance), která pak bude využívat služby dle rozsahu oprávnění, a to za pomocí vlastních přihlašovacích prostředků:

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.