Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Box - Služba

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Služba umožňuje pojištěnci / OSVČ pověřit fyzickou osobu k tomu, aby za něj činila vůči ČSSZ / OSSZ elektronické úkony. eSlužby zahrnují možnost zasílání formulářů určených pro pojištěnce / OSVČ a využívání příslušných služeb ePortálu.

  1. Příslušné vazby mezi pověřující a pověřenou osobu budou vytvořeny automaticky, pověřená osoba pak může využívat příslušné eSlužby dle definovaného rozsahu pověření.
  2. U OSVČ je umožněno pověřit k zaslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (včetně možnosti zvolit pověření i k převzetí Vyúčtování).
  3. Rozsah pověření je vybírán v rozbalovacím seznamu. Jelikož jsou pověření vytvářena v systému automaticky, doporučujeme vyplnění a volbě rozsahu pověření věnovat náležitou pozornost, aby nedošlo k pověření k úkonu, který není zamýšlen.
  4. Pověřené fyzické osoby mohou pro přihlášení k ePortálu a využívání služeb (v souladu s uděleným oprávněním) používat své vlastní přihlašovací prostředky:

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.