Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok – historické údaje do roku 2020

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok – historické údaje do roku 2020

Služba zobrazí výpis minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek, tzv. inventuru pohledávek. Jedná se pouze o údaje do roku 2020.

Pro informace o předpisech a úhradách záloh na pojistné na důchodové pojištění OSVČ od roku 2021 využijte službu: Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ.

Upozorňujeme, že služba již není aktualizována.

Inventura pohledávek za kalendářní rok byla pomůckou pro vyplnění přehledu o příjmech a výdajích za roky 2016 až 2020 a pro kontrolu stavu pohledávek, dále sloužila i jako informace o čísle účtu, na který byl zaslán v posledních dvou letech případný přeplatek pojistného.

Tiskopisy přehledu za kalendářní roky předcházející roku 2021 jsou dostupné v Archivu tiskopisů (archiv je vždy dostupný na stránce s aktuální verzí tiskopisu).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Inventura se nezobrazuje?

Inventura se nevytvoří těm OSVČ, které nepodaly přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok nebo nemají stanoven předpis záloh (v daném roce nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné).

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji o platbách pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.