Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Box - Služba

Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Služba zobrazí výpis minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek, tzv. inventuru pohledávek.

Inventura pohledávek za kalendářní rok je pomůckou pro vyplnění přehledu o příjmech a výdajích za daný rok a pro kontrolu stavu pohledávek, dále slouží i jako informace o čísle účtu, na který byl zaslán v posledních dvou letech případný přeplatek pojistného. Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je k dispozici na příslušné OSSZ a též na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz.

Dlužné zálohy jsou stanoveny s ohledem na charakter výkonu samostatné výdělečné činnosti, který je příslušné OSSZ ke dni vyčíslení znám. Za dlužné zálohy na pojistné se považují zálohy, jejichž splatnost ke dni vyčíslení uplynula. Upozorňujeme, že inventura pohledávek nemusí obsahovat aktuální výši penále, které je plátce povinen platit, jestliže pojistné nebo zálohy na pojistné nebylo zaplaceno včas nebo ve správné výši.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Inventura se nezobrazuje?

Inventura se nevytvoří těm OSVČ, které nepodaly přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok nebo nemají stanoven předpis záloh (v daném roce nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné).

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji o platbách pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.