Přihlásit do ePortálu

Pro využití online služeb ePortálu ČSSZ je třeba se přihlásit. Identifikace přihlášením zaručuje, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby.
Práce s tiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.

Vyberte si způsob přihlášení.

Identifikace prostřednictvím Autentizační služby Portálu veřejné správy.
Při zadání požadavku „Přihlásit se" dojde k automatickému přesměrování na přístupové rozhraní datových schránek, kde klient vyplní přihlašovací údaje. Po úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.